Sportgeneeskunde
  1. SCREENINGS:

Eerst via  www.sportkeuring.be de medische invullijst invullen en doorsturen naar mij door mijn naam aan te klikken op deze website. Dan een afspraak maken en langskomen in sportieve kledij.

Het doel is om via een een hartonderzoek + luchtwegonderzoek + algemene lichaamsscan + algemeen lichamelijk onderzoek de belangrijkste risicofactoren op te sporen en een duidelijk beeld krijgen over je lichaam.

Kostprijs=70€. Sommige mutualiteiten hebben hiervoor een terugbetaling voorzien.

  1. LACTAATTESTEN:
  2. Om een duidelijk beeld te krijgen van je conditie doe je best een goede inspanningstest. Over de protocols die gevolgd worden is veel discussie. Wij baseren ons op wat wereldwijd als beste protocols aanvaard worden.
  3. Je kan een test op je eigen fiets ( die gemonteerd wordt op ons CYCLUS 2 systeem), op een hometrainer of op de loopband doen. Wij doen in eerste faze de test met melkzuurmetingen + ecg (voor, tijdens en na de inspanning) en longfunctiemeting. In een tweede faze doen we de bespreking van de resultaten met opstellen van trainingsadviezen naargelang van het beoogde doel.
  4. Kostprijs 150€ alles inbegrepen.
  5. LACTAATTESTEN MET ERGOSPIROMETRIE:
  6. Op deze wijze meten we je VO2max en analyseren we hoe goed je vetverbrandingsvermogen en aërobe suikerverbrandingsvermogen ontwikkeld zijn, seconde per seconde vanaf het begin van de test. Wij gebruiken hiervoor topmateriaal.
  7. Met deze test krijg je een duidelijk beeld van je metabolisme tijdens inspanning, en van het vermogen van elke 'motor' afzonderlijk.
  8. Kostprijs= 200€ alles inbegrepen.